Menu

Disclaimer, Privacy & Klachten

 

Dit is de privacy policy die geldt voor consumenten, die gebruik maken van de diensten van Merson Care thuiszorg.

 

Merson Care thuiszorg B.V.

Nanningalaan 26

3431 RE, Nieuwegein

Tel: 088- 501 96 00

 

 

Disclaimer

 

Merson Care besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. De website wordt door Merson Care regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat u onvolledige of informatie aantreft. Hieraan kunnen wij geen rechten worden ontleend. Merson Care kan evenmin aansprakelijk worden gesteld door schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

 

Websites van derden

 

Op de website van Merson Care staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Merson Care vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft Merson Care geen invloed. Wij zijn niet aansprakelijk voor de aangeboden informatie van de derden.

 

 

Privacy

 

Merson Care is actief op verschillende terreinen zoals; verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp. Bij Merson Care is er veelvuldig sprake van het opslaan, het gebruiken en het delen van gevoelige gegevens.

 

Merson Care hanteert ter bescherming van uw persoonlijke gegevens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. U geeft Merson Care door ondertekening van de zorgovereenkomst toestemming om relevante veranderingen door te geven aan de gemeente. Al uw persoonlijke gegevens worden met zorgvuldigheid bewaard.Uiteraard zal Merson Care uw privacy zoveel mogelijk waarborgen. Merson Care gaat er ook vanuit dat u de privacy van onze medewerkers respecteert. Voor meer informatie over het omgaan met uw privacy klik hier.

 

 

Privacy website

 

Alle mogelijke zorg is besteed aan de persoonlijke informatie die vermeld staat op deze site. Deze informatie zal op geen enkele wijze worden gebruikt anders dan degene die de informatie verstrekt heeft dan wel degene naar wie de informatie refereert expliciet bedoeld heeft.

Van bezoekers die deze site bezoeken zullen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Serveradres
  • Datum, tijd en duur van de bezochte pagina’s
  • Soort browser
  • De eventuele refererende site (zoekmachines e.d.)

 

Merson Care zal deze informatie uitsluitend gebruiken om de site te verbeteren.

 

Deze cookies kunnen nooit gebruikt worden om u als persoon te identificeren. Cookies kunnen uitsluitend gebruikt worden om uw computer bekend te maken bij de server zodat u qua informatie beter bediend kan worden. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies dan kunt u dit in uw browser aangeven.

 

Klachten

 

Uiteraard doen de medewerkers van Merson Care hun uiterste best om u te helpen daar waar het kan, maar er kan altijd iets mis gaan.  Mocht dit gebeuren, laat het ons dan weten. Op deze manier kunt u ons helpen de dienstverlening te verbeteren daar waar het nodig is. Met al uw op-­ en/of aanmerkingen kunt u bellen naar het kantoor van Merson Care.  Niet alleen u kan een klacht indienen maar ook een vertegenwoordiger of een familielid kan dit namens u doen.  Hieronder heeft  Merson Care een stappenplan  voor u beschreven zodat u weet wie u kunt benaderen met uw klacht.

 

  1. Stap1. Probeer de klacht altijd te bespreken met de medewerker of diegene die direct betrokken is bij de klacht. Het is namelijk voor de medewerker van Merson Care fijn om te weten wat hij of zij verkeerd doet.  Hij of zij zal het waarderen als de oorzaak van de klacht direct met u kan worden opgelost.
  2. Stap2. Wilt u dit liever niet dan kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met Merson Care. U kunt dan de klacht voorleggen bij de direct leidinggevende van de medewerker. Hij of zij zal met u samen kijken naar de beste oplossing  voor uw klacht.
  3. Stap3. Indien het gesprek met de direct leiding gevende van Merson Care voor u niet het gewenste resultaat oplevert kunt u de klacht voorleggen bij de directie van Merson Care. Ook zij zullen hun uiterste best doen om uw klacht op te lossen.
  4. Stap4. Mochten de bovengenoemde stappen niet de juiste resultaten of oplossingen voor u hebben kunt u de klacht voorleggen aan de tuchtcollege of de burgerlijke rechter. Deze uitspraak is bindend en afdwingbaar.

 

U heeft ten alle tijden de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen. Dit kan via het Informatie-­ en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Het IKG is onafhankelijk en kan u adviseren en ondersteunen bij het schrijven van een brief.

 

 

Wijzigingen:

 

Indien Merson Care thuiszorg B.V. de disclaimer, cookies beleid, om welke reden dan ook wijzigt, worden deze wijzigingen met onmiddellijke ingang op de website van mersoncare.nl gepubliceerd. De laatste wijziging heeft op 24 mei 2018 plaats gevonden.

 

Heeft u vragen?

 

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en privacy? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Merson Care thuiszorg B.V.

Nanningalaan 26

3431 RE, Nieuwegein

info@mersoncare.nl

Tel: 088-501 96 00

Contact info@mersoncare.nl
088 501 96 00
Disclaimer, Privacy & Klachten Raffaproduction.com Copyright 2022 Cookiebeleid